Oroliga för IP-blockering

Det svenska spelmonopolet är på god väg att raseras och nu håller man för fullt på med att hitta alternativa lösningar för hur ett välfungerande spelsystem skulle kunna utformas med hjälp av spellicenser, men problemet man stött på är hur man på ett effektivt håller casino och spelaktörer borta från marknaden som inte erhåller en licens ska göras – förslaget är att inför IP-blockering, något som mött stora protester.

”Regleringen ska bygga på ett licenssystem som innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd, och att aktörer utan tillstånd ska stängas ute.” läs mer här.

webb hemsida wwwNågot som fått spelbolagen som onlinecasinot Unibet och andra jättar på marknaden att reagera är regeringens utredares nya förslag om att hitta vägar till en ny spelreglering. Varför då kanske en skulle fråga sig? Det har just med formuleringen exemplifierad i citatet ovan att göra. Att man ska hitta ett sätt att stänga aktörer utan rätt tillstånd ute från spelmarknaden online, något som kräver drastiska åtgärder. Och det är just en drastisk åtgärd man från utredarens sida lagt fram: att inför IP-blockering. Det innebär att spelarna som försöker ta sig till en viss URL inte kommer fram för att internetbolaget lagt in en blockering som gör att sidan man försöker ta sig till inte dyker upp i ens datafönster trots att adressen stämmer – och det är just detta som många nu oroar sig för.

Internetbolagen i gemensam protest

Något som IDG berättar om är hur internetleverantörerna, med Bahnhof i spetsen, gemensamt protesterat mot förslaget om IP-blockering och poängterat hur detta kan vara ett brott eller inskränkning av yttrandefrihet genom censur. Något man även uppmärksammat i en debattartikel hos Svenska Dagbladet där bland annat Jon Karlung, VD för Bahnhof, tillsammans med Patrik Fältström på Netnod och Anders Ahlqvist som arbetar som kriminalkommissarie hos Polisen skriver, är hur detta kan liknas vid den rådande censuren i länder som exempelvis Turkiet. Det man drar parallellerna mellan är nämligen hur regeringen där lättvindigt och efter eget tycke blockerar sajter på nätet med motiveringen att innehållet är stötande och att det är detta vi riskerar att öppna upp för även i Sverige om den nya regleringen inför. Men om allas protester räknas med i huruvida förslaget tas igenom återstår att se.

  • Tipsa oss

    Hör av dig med tips eller synpunkter till info@musis.se